Profil elektroniczny Liceum Technicznego - matura 2004

Data powstania strony - 2001r. Wychowawca - mgr Alicja Żuchowska
Autor strony - Marcin Fiszer "FISHI"

1. Damian Ciamaga
2. Wojciech Ciechanowski
3. Karol Cielebąk
4. Grzesiek Dwojak
5. Marcin Fiszer
6. Karol Fudala
7. Damian Gadomski
8. Mariusz Główka
9. Artur Góra
10. Jacek Groszek
11. Kamil Heba
12. Krzysztof Kidoń
13. Krzysztof Kłonica
14. Konrad Kołodziej
15. Kamil Krzemiński
16. Kamil Lumer
17. Grzesiek Machula
18. Damian Nowocień
19. Dawid Piliński
20. Jakub Pióro
21. Grzesiek Rygał
22. Konrad Sarna
23. Sebastian Serafin
24. Damian Tuchowski
25. Damian Walczak
26. Łukasz Wisowski
27. Marcin Wtorkiewicz
28. Mariusz Wziątek

Przewodniczący: Konrad Sarna
Zastępca: Grzesiek Dwojak
Skarbnik: Damian Tuchowski

Wychowawczyni: mgr Alicja Żuchowska
J.polski- mgr Renata Kowalska
J. angielski- mgr Julita Kutera
J. niemiecki- mgr Aneta Sadrak
Matematyka- mgr Beata Modrzejewska
Geografia- mgr Alicja Żuchowska
Historia- mgr Małgorzata Wawrzkiewicz
Chemia- mgr Andrzej Mozal
Fizyka- mgr Krystyna Walczyk
Biologia- mgr Anna Rogowska
P.O.- mgr Czesław Golis
Przedsiębiorczość- mgr Alicja Żuchowska
WSZ- mgr Witold Kozieł
W-F- mgr Stanisław Paluch
Religia- mgr Ewa Kałuża

Grupa I
Poniedziałek - 7:15Wtorek - 7:15Środa - 8:05Czwartek - 9:55Piątek - 7:15
WSZJ. polskiW-FW-FG.d.d.w.
WSZJ. polskiChemiaJ. polskiW-F
J. niemieckiW-FJ. polskiPrzedsiębiorczośćGeografia
PrzedsiębiorczośćMatematykaFizykaPrzedsiębiorczośćMatematyka
FizykaInformatykaP.O.J. niemieckiJ. angielski
J. angielskiInformatykaMatematykaJ. niemieckiHistoria
Biologia Matematyka ReligiaGrupa II
Poniedziałek - 7:15Wtorek - 7:15Środa - 8:05Czwartek - 9:55Piątek - 7:15
WSZJ. polskiW-FW-FG.d.d.w.
WSZJ. polskiChemiaJ. polskiW-F
J. angielskiW-FJ. polskiPrzedsiębiorczośćGeografia
PrzedsiębiorczośćMatematykaFizykaPrzedsiębiorczośćMatematyka
FizykaJ. niemieckiP.O.InformatykaJ. angielski
J. niemieckiJ. niemieckiMatematykaInformatykaHistoria
Biologia Matematyka Religia