Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2000 - 2003


 

ZS Nr 3 kuźnią talentów i olimpijczyków


M. Gajewski i R. Moskal z finalistami OWT grupy E-E
FINALIŚCI OWT (GRUPA E-E) Z OPIEKUNAMI

Mimo, że do końca roku szkolnego 2002/2003 pozostało jeszcze kilka tygodni i nie są znane rozstrzygnięcia wszystkich konkursów i olimpiad przedmiotowych, to można już pokusić się o pierwsze wstępne podsumowanie wyników młodzieży Zespołu Szkół Nr 3. Pierwszy rok w nowej strukturze organizacyjnej będzie z pewnością jednym z lepszych w długiej i bogatej historii ostrowieckiej szkoły. W tym roku młodzież gremialnie uczestniczyła w konkursach i olimpiadach. Wielu uczniów zakwalifikowało się do zawodów okręgowych i centralnych, co świadczy nie tylko o ich dużej wiedzy i ogromnych możliwościach, ale także o doskonałej pracy nauczycieli.

Pięciu wspaniałych

Jak przystało na szkołę o tradycjach technicznych, uczniowie ZS Nr 3 dominowali w zawodach okręgowych o charakterze technicznym. Doskonałym "ambasadorem" szkoły był Kamil Lewandowski, który wystąpił w głównych rolach w kilku olimpiadach przedmiotowych. W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej do zawodów szczebla okręgowego dotarło aż 13 uczniów. Z tej reprezentacji finalistami stopnia centralnego zostali: w grupie elektryczno-elektronicznej - Kamil Lewandowski, Jan Bełczewski, Łukasz Czekaj i Łukasz Dunal, a w grupie mechaniczno- budowlanej - Piotr Kłonica . Ta piątka zapewniła sobie wolny wstęp na krajowe uczelnie techniczne. Po drodze zdobyli dyplomy technika określonej specjalności z oceną celującą.

K. Pierzchała z finalistą OWT grupy M-B
K. PIERZCHAŁA Z FINALISTĄ OWT

Na początku czerwca będą znane wyniki olimpiady centralnej. Zarówno dyrektor Roman Kita, jak i opiekunowie młodzieży wierzą, że jeden a może kilku uczniów zostanie laureatami olimpiady szczebla centralnego. Do galerii szkolnych olimpijczyków eksponowanej od wielu lat w holu szkoły, dołączyliby więc kolejni wychowankowie. Przygotowaniem tegorocznej ekipy zajmowali się nauczyciele: mgr inż. Michał Gajewski, mgr inż. Radosław Moskal i mgr inż. Krzysztof Pierzchała.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej na szczeblu okręgowym ostrowiecką szkołę reprezentowało 4 uczniów. Z tej właśnie czwórki Kamil Lewandowski został finalistą olimpiady stopnia centralnego. Opiekunem tej grupy był mgr inż. Michał Gajewski.

M. Gajewski z finalistą OWEiE
M. GAJEWSKI Z FINALISTĄ OWEiE

Olimpiady techniczne wymagają od uczestników wykazania się wiedzą pozwalającą im na rozwiązanie problemów technicznych w oparciu o prawa i zależności fizyczne. Równocześnie olimpijczycy muszą się sprawnie posługiwać rozbudowanym aparatem matematycznym - twierdzi Michał Gajewski. Przedstawicieli dawnego technikum nie mogło zabraknąć w Olimpiadzie Matematycznej. W zawodach szczebla okręgowego ZS Nr 3 reprezentowali: Kamil Lewandowski, Andrzej Nowak i Paweł Rokoszny. "Matematyków" przygotowywał w tym roku mgr Sławomir Kopański, który w czasie swojej wieloletniej pracy z tej szkole wychował kilku olimpijczyków. Do Olimpiady Fizycznej, szczebla okręgowego zakwalifikowali się w tym roku: Marcin Piórkowski, Radosław Pastuszko, Jan Bełczewski, Kamil Lewandowski, Łukasz Dunal, Łukasz Kukiełka, Mariusz Kowalczyk i Paweł Rokoszny. Duży udział w tym sukcesie ma opiekunka mgr Krystyna Walczyk.

Na początku maja pisaliśmy o wynikach finału okręgowego Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, który odbył się w tym roku w Ożarowie.

K. Pierzchała z finalistą TWoW
K. PIERZCHAŁA Z FINALISTĄ TWoW

Turniej ten wygrała drużyna ZS Nr 3 w Ostrowcu w składzie: Piotr Bryła, Rafał Krawczyk i Damian Walczyk prowadzona przez mgr inż. Krzysztofa Pierzchałę. Rafał Krawczyk zajmując 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej, znalazł się w 3 osobowej drużynie, która reprezentować będzie województwo świętokrzyskie w zawodach stopnia centralnego. W tym turnieju młodzież musiała się wykazać znajomością prawa dotyczącego ochrony wynalazków, patentów, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych a także znajomością historii wynalazków.

Przedsiębiorczy wygrywa

Od kilku lat uczniowie szkoły biorą udział w seminariach organizowanych przez towarzystwa ekonomiczne i wyższe uczelnie. Pani Alicja Żuchowska podkreśla, że młodzież chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia. W czasie dodatkowych zajęć młodzież poznaje zasady funkcjonowania instytucji rynkowych. Młodzi ludzie mają świadomość, że akurat ta wiedza będzie bardzo pomocna w dorosłym życiu. W tym roku troje uczniów: Agnieszka Piotrowska, Iwona Lipiec i Mateusz Zimoląg, przygotowywanych przez mgr Alicję Żuchowską. Zakwalifikowało się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej szczebla okręgowego. Z kolei w konkursie "Przedsiębiorczy zawsze wygrywa" dwie prace z ZS Nr 3 zakwalifikowano do III etapu konkursu. Obie zostały wyróżnione. Jedną z tych prac przygotowali: Marcin Fischer, Karol Fudala, Mariusz Główka, Karol Cielebąk i Grzegorz Dwojak, drugi zespół w składzie: Agnieszka Zaborska, Beata Pawlica, Małgorzata Szostak, Agnieszka Kosińska i Agnieszka Jaros.

Jesteśmy szkołą o profilu technicznym, ale uczniowie wszechstronnie uzdolnieni biorą udział także w konkursach i olimpiadach humanistycznych - mówi dyrektor Roman Kita. I co warto podkreślić - odnoszą sukcesy. W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego Adrian Salus zakwalifikował się do szczebla okręgowego. W trzecim etapie ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego uczestniczył Sebastian Religa. W Konkursie Recytatorskim Poezji Regionalnej wyróżnienie uzyskali: Agnieszka Kosińska i Sebastian Religa. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie i konkursach recytatorskich, pracowali pod kierunkiem mgr Jolanty Grochulskiej. W Olimpiadzie Języka Rosyjskiego Agnieszka Skowron i Michał Kulenty, uczniowie mgr Barbary Jakubowskiej, również zakwalifikowali się do zawodów szczebla okręgowego.

K. Pierzchała ze zwycięzcami TWoW
K. PIERZCHAŁA ZE ZWYCIĘZCAMI TWoW

W Olimpiadzie Historycznej na szczeblu okręgowym reprezentowali szkołę Sylwester Olech i Damian Stola, a w Olimpidzie Wiedzy o Unii Europejskiej - Adrian Salus i Łukasz Dunal. Adrian Salus został finalistą tych zawodów. Całą czwórkę przygotowała do olimpiady mgr Małgorzata Wawrzkiewicz- nauczyciel historii.

W królestwie matematyków

Dyrekcja szkoły skrupulatnie odnotowuje wyniki uczniów w rywalizacji naukowej i sportowej na szczeblu powiatu. Wyniki te świadczą o poziomie wiedzy i nauczania. Poza tym udział w licznym turniejach jest doskonałym czynnikiem motywującym młodzież do nauki. Warto tu wspomnieć o sukcesach matematycznym. Szkoła zajęła, bowiem l miejsce w Konkursie Młodych Matematyków, gdzie preferowana była autentyczna i samodzielna twórczość. Pierwsze miejsce (równorzędne) zajęli: Łukasz Dunal i Paweł Rokoszny. Prace które wpłynęły na konkurs, były recenzowane przez Sławomira Kopańskiego. Poza tym uczniowie złożyli 8 prac na sejmik matematyków Łukasz Kukiełka, Dariusz Świrdowski, Łukasz Zieliński i Piotr Wójtowicz uzyskali w nim wyróżnienia. Autorom tych prac pomagały panie: Alicja Zielińska, Mariola Leśniewska i Beata Modrzejewska. Drużyna szkolna prowadzona przez M. Leśniewską zajęła l miejsce w l Powiatowym Turnieju "Matematyka da się lubić".

Do osiągnięć szkoły należy zajęcie przez Kamila Buczkowskeigo 2 miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej, zorganizowanej przez WSBiP w Ostrowcu oraz pierwsze miejsce Edyty Łuckiej i drugie drużyny ZS Nr 3 w konkursie języka niemieckiego dla szkół ponad gimnazjalnych.

W czasie sesji popularnonaukowej "Człowiek- Motoryzacja -Ekologia", jaka odbyła się w Kielcach, Marcin Mazur i Rafał Kot, zaprezentowali prace "Ochrona środowiska przez wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła energii". Uczniowie ZS Nr 3 zdobyli za tę pracę l miejsce. Na tej samej sesji wyróżnienie uzyskała prace Artura Fury, Łukasza Heby i Dawida Skiby. Zostały one wykonane pod okiem Radosława Moskala. Również w Kielcach w Zespole Szkół Informatycznych odbył się konkurs "Multimedialna prezentacja mojej szkoły". W kategorii wykonanie techniczne zwyciężyli Bartosz Stania i Przemysław Sierant. Zaprezentowana tam paca została wykonana pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Kalety.

Biegacze wygrywają

Do tych osiągnięć szkoły dopisują się sportowcy. Daniel Chuchała zajął l miejsce w biegach przełajowych rozgrywanych w ramach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Paweł Czesny był trzeci i dzięki temu drużynowo ekipa ZS Nr 3 uplasowała się na pierwszym miejscu. Biegacze ci od kilku już lat trenują pod okiem Kazimierza Jarosa. Mają oni już na koncie inne osiągnięcia m.in. 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych. Poza tym drużyna piłkarzy ręcznych trenowana przez Edmunda Zarębę obroniła w tym roku mistrzostwo Ostrowca. Drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego w tenisie stołowym wywalczyli Łukasz Banasik i Dariusz Krześniak.

Kapituła, w skład której wchodzą rektorzy wybranych uczelni i przewodniczący komitetów organizacyjnych olimpiad przedmiotowych opracowuje co roku ranking szkół ponad gimnazjalnych. Biorąc pod uwagę sposób kwalifikowania szkół, a przede wszystkim dokonania uczniów i nauczycieli należy się spodziewać, że w kolejnym rankingu podsumowującym obecny rok szkolny, ZS Nr 3 z Ostrowca znajdzie się wysoko wśród najlepszych szkół zarówno województwie jak i w kraju.


 
^ Do góry ^