Dzisiaj jest .
 
» Komputeryzacja - lata 1986-1995


 


Historia komputeryzacji w ZS Nr 3

 • 1986 
 • Powstaje pierwsza pracownia komputerowa w szkole - obok klasopracowni chemii (I piętro). Przy powstaniu pracowni zangażowani byli uczniowie THM z klasy technik elektronik: Piotr Gawroński, Michał Gajewski (aktualnie pracownik ZS3) i Wiesław Piotrowski (aktualnie pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie). Uczniowie ci, w ramach pracy dyplomowej, zainstalowali oprogramowanie w pracowni oraz wykonali sieć elektryczną zasilającą komputery (biurko nauczyciela sterujące zasilaniem komputerów, które w latach poóźniejszych było wykorzystywane w pracowni informatyki s.403). Pracownia, znajdująca się na I piętrze obok pracowni chemii, zostaje otwarta do dyspozycji uczniów po wakacjach - we wrześniu 1986r. Na jej stanie znajduje się 7 komputerów 8 bitowych (5 Commodore'ów, 1 Schneider z pamięcią RAM 65 kB i 1 ATARI 800XL), 2 drukarki mozaikowe oraz pamięć zewnętrzna na taśmach magnetofonowych. Opiekunem pracowni jest mgr inż. Jan Tworzewski (starszy brat wielokrotnego olimpijczyka naszej szkoły Piotra Tworzewskiego - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uczniowie szkoły w ramach kółka informatycznego uczą się programowania w języku Basic i Asembler. Pojawiają się pierwsze gry komputerowe.

 • 1988/1989 
 • Nauczyciel informatyki mgr inż. Marek Gawlik tworzy od podstaw pracownię informatyki w sali 403, gdzie wcześniej mieściła się pracownia maszyn elektrycznych i elektrotechniki. W ramach prac dyplomowych uczniowie Technikum Wieczorowego dla Pracujących w pracowni 403 wykonują nową instalację elektryczną (ówczesne komputery były podłączane do monitorów telewizyjnych i wymagały zasilania z innej fazy). Uczniowie ze szkoły wieczorowej wykonują również gabloty do pracowni. Podczas przerwy zimowej ułożono boazerię (drewno zakupione zostało w Starachowicach) oraz wykonano zaplecze. W pracowni oprócz zajęć z informatyki planowane są także lekcje z innych przedmiotów.

 • 1989/1990 
 • W pracowni informatyki 403 rozpoczynają się regularne zajęcia z informatyki dla klas 3. Zajęcia są nadobowiązkowe, ale zapisuję się na nie ponad 70% uczniów klas trzecich. Pracownia wyposażona jest w 8 bitowe komputery ATARI, Commodore-64 i 1 komputer Schneider wraz z drukarką. Uczniowie uczą się algorytmiki i programowania w języku Basic, poleceń systemu operacyjnego DOS i obsługi nakładki Norton Commander.

  W tym okresie, dzięki przychylności dyrektorów Sławomira Kopańskiego i Romana Kity, zakupiono ze środków specjalnych, gromadzonych wcześniej na budowę basenu, pierwszy komputer klasy IBM PC z procesorem Intel 80286 (16 MB RAM, HDD 20MB, karta graficzna EGA, monitor kolorowy) wraz z prostą drukarką igłową. Komputer pracował w systemie operacyjnym MS DOS, który podobnie jak inne oprogramowanie był wtedy rozprowadzany bezpłatnie.

 • 1990/1991 
 • Rozpoczyna działalność koło techniczne, którego opiekunem zostaje mgr inż. Marek Gawlik. Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 17:00 do najczęściej 19-20. Pewnego czwartku uczniowie wraz z opiekunem zajęci rozwiązywaniem pewnego problemu zapomnieli o upływającym czasie i spędzili w szkole do godziny 22:30 i dopiero portier, który przyszedł przełączyć ogrzewanie ze zdziwieniem przypomniał, że już pora kończyć zajęcia. Na szczęcie wszyscy szczęśliwie dotarli do domów, jeden z uczniów nocował u kolegi, bo już dawno odjechał jego ostatni autobus. Koło techniczne podzielone było na dwie sekcje - mechaniczną i informatyczną, które pracowały naprzemiennie. Koło działało przez 8 lat. Ostatnie 4 lata nauczyciel Marek Gawlik prowadził je nie pobierając wynagrodzenia. Uczniowie, którzy pracowali w kole osiągnęli wiele sukcesów w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Konkursach Informatycznych i Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (11 finalistów olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim i centralnym). Wiele zajęć było inspiracją do późniejszych prac dyplomowych. Wśród uczniów pracujących w kole technicznym szczególnie wyróżnili się: Piotr Wojtan, Tomasz Wilczyński, Jacek Stania, Tomasz Śliwa, Tomasz Szumlak, Klaudiusz Szczepański, Artur Grdeń, Piotr Siczek, Karol Bryd, Stefan Fiszer, i wielu,  wielu innych. Pracami koła szczególnie interesował się dyrektor Roman Kita, który mobilizował uczniów do intensywnej pracy. Przed kolejnymi etapami olimpiad uczniowie mogli liczyć na zwolnienie z zajęć dydaktycznych, aby móc doszlifować formę. Kolejne szczeble olimpiady wzbudzały dreszcz emocji podobny do rozgrywek sportowych.

 • 1991/1992 
 • Dzięki przychylności dyrekcji szkoły, która pomimo trudności finansowych zawsze znajdowała środki na dalsze zakupy sprzętu komputerowego rozbudowano pracownię informatyki 403 o dalsze stanowiska komputerowe klasy IBM PC z mikroprocesorem 386SX, HDD 40MB, FDD 1,2MB i 1,44MB (komputery Olivetti) i monitorami monochromatycznymi. Od samego początku rozwoju pracowni informatyki dyrekcja szkoły spotkała się z dużym zrozumieniem ze strony Rady Rodziców, którzy znajdowali środki na zakup kolejnych komputerów. W tym okresie jedno stanowisko komputerowe zakupił i podarował na potrzeby szkoły związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych Huty "Ostrowiec".

  Szkoła otrzymała z zakupów centralnych pierwsze programy użytkowe dla komputerów klasy IBM PC m.in. pakiet oprogramowania do elektrotechniki, arkusz kalkulacyjny Quattro PRO, Pakiet Turbo Pascal 6.0.

 • 1992/1993
 • Wykonano instalację elektryczną w pracowni 402, gdzie według pierwotnej koncepcji dyr. Romana Kity miała powstać pracownia mikroelektroniki (w ramach prac dyplomowych wykonano stoły laboratoryjne, które obecnie są wykorzystywane w pracowni elektronicznej s.123). W pracowni 402 mieści się obecnie pracownia systemów mikroprocesorowych.

 • 1993/1994 
 • W szkole zostaje otwarty kierunek systemy komputerowe (technikum 5-letnie, zawód technik elektronik). Nowy kierunek od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych.

  Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzone zostają obowiązkowe zajęcia z elementów informatyki dla klas pierwszych. Rodzice uczniów klas pierwszych dobrowolnie opodatkowali się na potrzeby zakupów nowego sprzętu komputerowego. Dzięki środkom zgromadzonym przez rodziców Rada Rodziców przekazała środki finansowe na zakup kilku nowych komputerów. W pamięci opiekuna pracowni i dyrekcji pozostaje pewna Babcia samotnie wychowująca wnuki, która nie chciała zrezygnować z opodatkowania się na zakup sprzętu i dokonywała comiesięcznych wpłat w kilkuzłotowych ratach.

  Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i mgr inż. Roberta Krawczyka szkoła otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej serwer 386DX/40MHz, 8MB RAM! i HDD 80MB oraz 8 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem NetWare 3.11 firmy Novell. Powstaje pierwsza sieć komputerowa typu magistrala, która po późniejszej modernizacji przez opiekuna pracowni M. Gawlika była wykorzystywana do lutego 2004r. Wówczas to została zmodernizowana i rozbudowana do topologii typu skrętka przez nowego opiekuna pracowni M. Farysa wraz z uczniami klasy 4Tea.

  Pod koniec roku 1994 w pracowni 403 znajdowały się 24 stanowiska komputerowe, dzięki czemu prawie od samego początku zajęć z informatyki uczniowie mogli samodzielnie pracować przy własnym stanowisku komputerowym.

  Uczniowie często włączali się osobiście w celu popracowania przy poprawie wyglądu pracowni, dwukrotnie podczas przerwy zimowej był cyklinowany i malowany parkiet. Ówczesny opiekun pracowni Marek Gawlik do chwili obecnej przechowuje listę uczniów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, na których pomoc przy instalacji nowego sprzętu lub oprogramowania zawsze mógł liczyć. Wytworzył się miły zwyczaj, że podczas ferii i wakacji uczniowie często zaglądali do pracowni komputerowej, gdzie często mogli spotkać opiekuna, który także przez przypadek odwiedził szkołę. Nieraz podczas ferii, czy wakacji spotykało się tam przypadkowo nawet kilkunastu uczniów z różnych klas. Na zapleczu pracowni powstała podręczna biblioteczka, która służyła uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów.

 • 1994/1995 
 • Rozpoczynają się kursy informatyczne dla nauczycieli prowadzone przez M. Gawlika. W kursach bierze udział wielu nauczycieli różnych przedmiotów nauczanych w szkole.

  Zmieniono program nauczania informatyki. Semestr zimowy przeznaczony jest na teorię informatyki, system operacyjny MS DOS, nakładki NC i Windows 3.11 oraz oprogramowanie użytkowe - edytor tekstu TAG i arkusz kalkulacyjny Quattro Pro. W semestrze letnim uczniowie uczyli się projektować bazy danych w programie dBase, algorytmiki i programowania w języku TURBO Pascal. Dla wielu z nich zajęcia te okazywały się zbyt trudne i wielu miało kłopoty z zaliczeniem przedmiotu, ale znalazło się wielu takich, którzy odkryli swój talent do algorytmiki i programowania, zmuszając w ten sposób nauczyciela do ciągłej pracy i nauki. W ramach prac dyplomowych powstaje wiele ciekawych programów komputerowych, które zdobywają czołowe miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

  W tym okresie został przekazany pierwszy komputer z pracowni informatyki do pracowni chemii. Zakupiono także komputer do pracowni metrologii technicznej, gdzie podczas zajęć prowadzonych przez dyr. R. Kitę uczniowie uczą się wykonywania rysunków technicznych w programie AutoCAD. Powstaje koncepcja utworzenia pracowni CAD/CAM.

   
  ^ Do góry ^