Dzisiaj jest .
 
» Prace dyplomowe - lata 1985 - 1999


 

Najlepsze prace dyplomowe

# "Emulator procesora 8051"
Wykonali: Karol Bryd i Piotr Siczek
Promotor: mgr inż. Dariusz Granat

Praca jest całkowicie oryginalnym programem komputerowym napisanym w języku C pozwalającym symulować działanie procesora 8051. Praca zdobyła wyróżnienie w finale eliminacji centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1999.


# "Prezentacja multimedialna szkoły"
Wykonali: Anatol Ogórek i Tomasz Lichota
Promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta

Praca jest programem komputerowym działającym w środowisku DOS napisanym w języku Turbo Pascal. Zawiera m. in. historię szkoły, zestawienie olimpijczyków, zdjęcia archiwalne i współczesne szkoły, charakterystykę profili kształcenia, zdjęcia nauczycieli oraz filmy o pracowniach szkolnych. Praca zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszy program komputerowy w 1999r. i została zakwalifikowana do etapu centralnego.

Multimedialny przewodnik po szkole napisany w języku Turbo Pascal
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA W PASCAL'u

# "Zestaw urządzeń demonstrujących działanie systemu DSM-51"
Wykonali: Sylwester Barański i Bartosz Gagat
Promotor: mgr inż. Dariusz Granat

Praca pokazuje możliwości dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-51. W skład pracy wchodzą układy wykonawcze: miernik częstotliwości i miernik prędkości obrotowej oraz program do ich obsługi napisany w asemblerze. Praca zdobyła II miejsce na etapie wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1997 w kategorii pomysł techniczny.


# "Sposoby rozruchu i regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego i przemiennego"
Wykonali: Mariusz Rutkowski, Radosław Szwagierczak
Promotor: mgr inż. Radosław Moskal

Treścią pracy jest program komputerowy umożliwiający wykreślenie charakterystyk mechanicznych silników prądu stałego i przemiennego oraz wykonywanie obliczeń rezystorów rozruchowych. Program znakomicie ułatwia dobór sposobu regulacji prędkości obrotowej. Praca zdobyła II miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Kielcach w 1992 roku w kategorii użyteczna praca dyplomowa.


# "Zestaw ćwiczeń z pracowni elektronicznej dla klasy II"
Wykonali: Mariusz Ozdoba, Tomasz Spychaj
Promotor: mgr inż. Michał Gajewski

Praca składa się z części praktycznej (zestaw 95 płytek) do realizacji ćwiczeń z podstaw elektrotechniki oraz instrukcji ćwiczeniowych. Praca stanowi cenną pomoc dydaktyczną dla uczniów klas II. Wykonawcy pracy zostali laureatami stopnia centralnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.


# "Stanowisko do pomiarów sił skrawania trójskładowym tensometrycznym siłomierzem tokarskim."
Wykonali: Krzysztof Ćwik, Marek Horaźny
Promotor: mgr inż. Roman Kita

Praca posiada nowatorski charakter z zakresu konstrukcji siłomierzy tokarskich. Zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie Pomocy Naukowych w Japonii w roku 1985.

# "Robot przemysłowy"
Promotor: mgr inż. Marek Gawlik

Pierwszy model robota wykonany w 1992r. jako praca dyplomowa THM. W późniejszym okresie powstało jeszcze kilka tego typu prac dyplomowych.

Robot przemysłowy - praca dyplomowa 1992
ROBOT PRZEMYSŁOWY

# "Komputerowe wspomaganie obliczania mechanizmów jazdy"
Wykonał: Grzegorz Machowski
Promotor: mgr inż. Marek Gawlik

Pierwszy praca dyplomowa ucznia THM w postaci programu komputerowego. W późniejszym okresie powstało wiele prac dyplomowych pokazujących wykorzystanie informatyki w różnych dziedzinach techniki.

Komputerowe wspomaganie obliczania mechanizmów jazdy
PRACA DYPLOMOWA G. MACHOWSKIEGO 
^ Do góry ^