Klasa 1Pw - profil przysposobienie wojskowe Liceum Ogólnokształcącego - matura 2004

Data powstania strony - 2001r. Wychowawca - mgr Stanisław Paluch
Autor strony - Marcin KarbowniczekPW Ostrowiec

Spis treści:

GRONO PEDAGOGICZNE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

KLASA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

PIERWSZE ZAWODY KLAS PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO Z LIPSKA, SKARŻYSKA KAM., I OSTROWCA ŚW. WRAZ Z DRUŻYNAMI ZS "STRZELEC" OSW

WAKACYJNY OBÓZ PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO "BUKÓWKA 2001"

POWÓDŹ W SZKOLE

JEDNOSTKA PATRONACKA

GRONO PEDAGOGICZNE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OSTROWCU ŚW.

Dyrektor prof. Roman KitaOpiekun klasy prof. Czesław GolisWychowawca prof. Stanisław Paluch

J. polski - prof. Jolanta Grochulska
J. angielski - prof. Jolanta Świąder
Historia - prof. Dariusz Kaszuba
Biologia - prof. Anna Rogowska
Geografia - prof. Mariola Jabłońska
Matematyka - prof. Janusz Zieliński
Fizyka - prof. Krystyna Walczyk
Informatyka - prof. Zbigniew Kaleta
Chemia - prof. Andrzej Mozal
Wychowanie fizyczne - prof. Stanisław Paluch
Przysposobienie wojskowe:
- Kpt. Tadeusz Banaszek
- prof. Czesław Golis
- prof. Witold Staszewski
- prof. Dariusz Kaszuba

Powrót do początku

KLASA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO ROCZNIK 2001/2002

1. Bęben Damian
2. Bochniak Daniel
3. Czarnecki Łukasz
4. Domański Damian
5. Dragan Łukasz
6. Dumania Konrad
7. Gałęza Piotr
8. Grudniewski Rafał
9. Hołody Grzegorz
10. Karbowniczek Marcin
11. Kijak Karol
12. Kulenty Michał
13. Lichota Maciej
14. Lipiec Mateusz
15. Lipka Grzegorz
16. Nogaj Karol
17. Piechota Grzegorz
18. Podczasi Paweł
19. Siadaczko Adrian
20. Sieczka Kamil
21. Serafin Paweł
22. Sikora Szymon
23. Stępień Michał
24. Tokarski Tomasz
25. Wiśniewski Wojciech
26. Witek Michał
27. Zawada Rafał
28. Zdybski Konrad
29. Zięba Kamil

NASZA KLASA NA BOISKU SZKOLNYM

Powrót do początku

PIERWSZE ZAWODY KLAS PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO Z LIPSKA, SKARŻYSKA KAM. I OSTROWCA ŚW. WRAZ Z DRUŻYNAMI ZS "STRZELEC" OSW

Na strzelnicy, w lesie na Rzeczkach odbyły się zawody sportowo obronne. Wystartowało w nich pięć drużyn, reprezentowanych przez licealne klasy wojskowe z Lipska, Skarżyska Kam. i Ostrowca oraz "Strzelca" OSW (jednostki z Ostrowca i Lipska). Zawody zorganizowali: wice dyrektor Zespołu Szkół Hutniczych, Czesław Golis, inspektor Dariusz Kaszuba. Pomagali im Witold Staszewski, Tadeusz Pękala, mjr Arkadiusz Strugała, Hubert Dryjas oraz komendant powiatowej policji w Ostrowcu, Andrzej Broda.

Zawodnicy zawodów realizowali w kilku konkurencjach: strzelali z broni pneumatycznej z odległości 15 metrów, rzucali granatem ćwiczebnoobronnym, RG-42 do celu z postawy leżącej do kwadratu 3x3 m, nawiązali łączność z telefonu AP-48 do łącznicy polowej ŁP10, a także pokonywali na czas dystans 30 metrów czołgając się i biegnąc w masce przeciwgazowej. Ponadto pokonywali pozorowane przeszkody wodne, biegali na dystansie 1 km w pełnym oporządzeniu i rozkładali na czas AKMS.

W klasyfikacji końcowej z 261 punktami triumfowali zawodnicy "Strzelca" z Lipska w składzie Sylwester Przydatek, Michał Kobylański, bracia Sławomir, Jarosław i Stanisław Wrzochalowie. Wyprzedzili oni zespół klasy wojskowej ze Skarżyska - 242 pkt, THM Ostrowiec (Marcin Karbowniczek, Karol Nogaj, Michał Stępień, Łukasz Czarnecki, Kamil Zięba) 237 - pkt, i klasę wojskową z Lipska.

EKIPA KLASY PW ZE SKARŻYSKA KAM. EKIPA NASZEJ KLASY

Powrót do początku

WAKACYJNY OBÓZ PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO "BUKÓWKA 2001"

Przykład listu rozesłanego do siedmiu redakcji

Kielce - Bukówka 03.07.2001


Do Redakcji

W dniach od 30.07.01 do 07.07.01 na terenie Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizowano obóz przysposobienia wojskowego dla 30 - stu uczniów pierwszej klasy V LO przy Zespole Szkół Hutniczych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki Komendantowi Centrum Z. Mazurowi, zabezpieczono doskonale warunki socjalno - bytowe oraz zapewniono pomoce do ćwiczeń. Cykl szkoleniowy na obozie był realizowany ściśle według zatwierdzonych programów - pod okiem doświadczonych instruktorów: kpt. Tadeusz Banaszka (pomocnik komendanta d/s społeczno - wychowawczych), mgr Czesława Golisa (wice-dyr. ZSH, Komendanta Obozu), mgr Dariusza Kaszuby (instruktor ZS "Strzelec", dowódca plutonu) i st. plut. Piotra Majeckiego (zastępca komendanta d/s logistycznych). Młodzież doskonaliła umiejętności z zakresu: znajomości regulaminów, zasad taktyki, pomocy sanitarnej, musztry, służby w pododdziałach, szkolenia: ogniowego, topograficznego, inżynieryjno - saperskiego. Uczniowie klasy I PW sprawdzają w praktyce umiejętności zdobyte podczas rocznego cyklu szkolenia, znajdując czas na rekreację i rozgrywki sportowe. Poznają także historię jednostki patronackiej na Bukówce oraz zwiedzając Kielce zapoznają się z historią miasta i regionu. Zapalili znicze pamięci na Cmentarzu Wojskowym w Kielcach i uczcili pamięć poległych za Ojczyznę w latach 1914-45.

Wspólne obozowe życie, trudy ćwiczeń i wymagania kadry przyczyniły się do lepszej integracji zespołu klasowego, co zaowocowało podniesieniem wiedzy i dyscypliny. Uczestnicy obozu kwaterują namiotach NS10, stojących na terenie centrum. Obozowisko wzorowane jest na posterunkach jednostek KFOR i IFOR, zawiera oprócz namiotów - 4 białe kontenery z napisami UN, schron obrony plot. I posterunki wartownicze. CałĄ dobę pełniona jest służba dyżurna, ze zmianami co 12 godzin, która utrzymuje stałą łączność CB z komendą obozu. Uczestnicy korzystają z wysoko kalorycznych posiłków w wojskowej stołówce, sami dbają o czystość obozowiska, toalet i umywalni. Bez względu na pogodę, zajęcia odbywają się według planu.

3.07.2001 przeprowadzono strzelanie nr1, w klasyfikacji końcowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Grzegorz Hołody i Karol Nogaj, zdobywając maksymalną ilość punktów. Najbliższych planach jest wymarsz na całodobowe zajęcia poza jednostkę. Będą one obejmować wymarsz na dystansie ok.30 km, podczas, którego sprawdzone zostały wiadomości i umiejętności z zakresu: orientacji w terenie, marszu na azymut, pokonania przeszkody wodnej, wykorzystania indywidualnego wyposażenia sanitarnego żołnierza na polu walki, wykonania marszu ubezpieczającego. Uczestnicy obozu wezmą także udział w uroczystoci pożegnania zmiany udających się na misję do Bośni. Pod koniec obozu najlepsi otrzymają nagrody, dyplomy i upragnione belki - awanse na kolejne stopnie.

PIERWSZA ZBIÓRKA I INSTRUKTAŻ ZBIOROWA FOTKA
PRZED SZKOLENIEM OGNIOWYM PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Powrót do początku

POWÓDŹ W SZKOLE - 2001

W usuwaniu skutków lipcowej powodzi pomagali nauczyciele: prof. Czesław Golis, prof. Dariusz Kaszuba, oraz uczniowie klasy przysposobienia wojskowego: Marcin Karbowniczek, Karol Kijak, Adrian Siadaczko, Karol Nogaj, Daniel Bochniak, Michał Stępień.

Powrót do początku

JEDNOSTKA PATRONACKA W KIELCACH

ZARYS TRADYCJI WOJSKOWEGO CENTRUM SZKOLENIA DLA POTRZEB SIŁ POKOJOWYCH ORGANIZAZCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH im. generała broni Władysława Sikorskiego

TRADYCJE WOJSKOWE KIELC

Powrót do początku

Zobacz "Ich pierwszy poligon" - relację z ćwiczeń w jednostce wojskowej