Dzisiaj jest .
 
» Kierunki w Liceum Profilowanym


 

Kształcenie w Liceum Profilowanym

Nowoczesny typ szkoły dający przygotowanie ogólne, oparte o tę samą podstawę programową, jaka obowiązuje w liceum ogólnokształcącym. Dodatkowo wyposaża w przygotowanie ogólnozawodowe.

Zajęcia z komputerowego przetwarzania grafiki i multimediów w klasach o profilu zarządzanie informacją
KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE GRAFIKI

W Liceum Profilowanym aktualnie prowadzimy klasy o profilach:

 # ekonomiczno-administracyjnym - kształci kandydatów chcących w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstwa takich jak: sekretariat, dział finansowy, księgowy, marketingu, administracyjny i inne. Absolwent klasy o tym profilu jest dobrze przygotowany do studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych. Ponadto po ukończeniu klasy o tym profilu możliwa jest kontynuacja nauki w 1-rocznej szkole policealnej (bezpłatnie) i zdobycie tytułu technika prac biurowych (ważne przy podejmowaniu pracy).

Pracownia przedsiębiorczości
PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

# zarządzanie informacją - kształci umiejętności w zakresie: sprawnej obsługi sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego, elastycznego posługiwania się programami komputerowymi do przetwarzania i obróbki tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu, zarządzania bazami danych SQL i MySQL, projektowania stron www z wykorzystaniem języka HTML, JavaScript i PHP. Więcej o przedmiotach zawodowych.. Kształcenie w wymienionym profilu daje solidne podstawy do studiów na kierunkach: informatyka, techniki multimedialne, grafika komputerowa. Ponadto po ukończeniu klasy o tym profilu możliwa jest kontynuacja nauki w 1-rocznej szkole policealnej (bezpłatnie) i zdobycie tytułu technika informatyka określonej specjalności (ważne przy podejmowaniu pracy).

Zajęcia z technologii informacyjnej
ZAJĘCIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

kształtowanie środowiska - w tej klasie uczniowie poznają zagadnienia dotyczące:
    - projektowania architektonicznego,
    - gospodarki zasobami energii,
    - renowacji zabytków architektury,
    - technologii robót konstrukcyjnych i wykończeniowych,
    - geologii i hydrologii.


Szkoła posiada doskonałe warunki do rozwijania umiejętności sportowych - 3 sale gimnastyczne, (dwie do gier zespołowych i jedna do zajęć gimnastycznych) oraz siłownię wyposażoną w zestaw przyrządów do ćwiczeń. Uczniowie pasjonujący się koszykówką mogą rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Dla uczniów naszej szkoły dostępna jest bezpłatna kafejka internetowa "Wirtualna szkoła". W ramach kółka informatycznego można poznać tajniki programowania oraz możliwości systemu operacyjnego Linux. W przerwach międzylekcyjnych dostępny jest sklepik szkolny.

Szkolny sklepik tętni życiem podczas przerw
SKLEPIK SZKOLNY

W Zespole Szkół Nr 3 uczniowie wybierają do nauki dwa języki obce. Językami nauczanymi w szkole są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język francuski, język hiszpański. Nauka języków odbywa się w grupach w zależności od zaawansowania.

 
^ Do góry ^