Dzisiaj jest .
 
» Kierunki kształcenia w Technikum


 

Kierunki kształcenia w Technikum

"Trzema sposobami uczy szkoła:
przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest"


Zespół Szkół Nr 3 jest jedną z najstarszych i największych szkół w Ostrowcu Św. i w okolicy. Od początku istnienia do chwili obecnej szkołę opuściło około 16 tys. absolwentów. Uczą się oni i pracują na terenie całej Polski zajmując znaczące stanowiska i funkcje.

Zapraszamy do nas - zdobędziesz poszukiwany zawód: elektronik, informatyk, logistyk, mechatronik, ekonomista, teleinformatyk
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Aktualnie w skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą: Technikum Nr 3, Liceum Ogólnokształcące Nr 5, Liceum Profilowane Nr 1 oraz Technikum 3-letnie po ZSZ. Zespół Szkół Nr 3 jest więc taką szkołą, w której mogą kontynuować naukę absolwenci szkół gimnazjalnych o różnorodnych zainteresowaniach: technicznych, informatycznych, ekonomicznych i innych. Od kilku lat w szkole zaznacza się wyraźna dominacja elektroniczno-informatycznych kierunków kształcenia. Oprócz zdania egzaminu dojrzałości, będącego przepustką na studia, szkoła umożliwia młodzieży zdobycie atrakcyjnego zawodu oraz dyplomu technika określonej specjalności. Dla tych, którzy zdecydują się w pewnym momencie kontynuować naukę po ukończeniu ZSZ przewidziano możliwość dalszej nauki w dwuletnim Liceum Uzupełniającym po ZSZ.

Szkoła jest placówką podległą starostwu i kuratorium. Od września 2003 roku dyrektorem szkoły jest mgr Czesław Golis.

Maturzyści 2004 wraz z dyr. Cz. Golisem
MATURZYŚCI 2004 WRAZ Z DYR. CZ. GOLISEM

Charakterystyka kierunków kształcenia w Technikum (po gimnazjum)


Szkoła znana jest z wysokiego poziomu kształcenia, w jej murach wychowało się wielu olimpijczyków stopnia centralnego. Technikum bardzo dobrze przygotowuje młodzież do technicznych studiów wyższych oraz umożliwia zdobycie zawodu poprzez uzyskanie tytułu technika.

Aktualnie kształcimy w zawodach:

# technik informatyk (specjalności: aplikacje internetowe lub grafika komputerowa lub administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub systemy zarządzania bazami danych).
Technik informatyk posiada wiedzę z zakresu: diagnostyki sprzętu komputerowego, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows), programowania strukturalnego i obiektowego (języki Pascal, Delphi, C/C++, Java) projektowania stron internetowych (języki HTML, JavaScript, PHP), zarządzania bazami danych (Access, język skryptowy SQL), komputerowego przetwarzania grafiki, dźwięku i obrazu (Corel Draw, Corel PhotoPaint, GIMP), komputerowego montażu filmów video i projektowania animacji komputerowych (Corel RAVE), komputerowego składu tekstu, obsługi aplikacji biurowych (Word, Excel). Ponadto w klasach technik informatyk realizowane będą zajęcia z zakresu języka angielskiego dla informatyków. Więcej o przedmiotach zawodowych.. Kierunek bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach informatyka, teleinformatyka i telekomunikacja.
Zobacz Historię komputeryzacji szkoły.

Pracownia informatyczna szkoły zgodna z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej
PRACOWNIA INFORMATYCZNA Z MEN

# technik teleinformatyk (bez specjalności).
Technik teleinformatyk posiada wiedzę z zakresu: diagnostyki sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych, komputerowego wspomagania projektowania, przetwarzania i obróbki sygnałów elektronicznych, wdrażania, uruchamiania i programowania urządzeń do teletransmisji danych, projektowania układów cyfrowych, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows), programowania mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel), konfigurowania sieci bezprzewodowych, łączności satelitarnej i telefonii komórkowej. Ponadto w klasach technik informatyk realizowane będą zajęcia z zakresu języka angielskiego dla teleinformatyków. Więcej o przedmiotach zawodowych.. Kierunek bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja. Zobacz Pracownie informatyczne ZS3.

Nauka programowania mikroprocesorów INTEL
PROGRAMOWANIE MIKROPROCESORÓW INTEL

# technik elektronik (specjalności: systemy i sieci komputerowe lub technologie internetowe i programowanie (NOWOŚĆ!!!) lub elektronika ogólna lub automatyka przemysłowa lub inne).
Technik elektronik posiada wiedzę z zakresu: diagnostyki sprzętu komputerowego i audiowizualnego, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych (Novell, Linux, serwery Windows), programowania mikroprocesorów (na przykładzie mikroprocesorów Intel), projektowania urządzeń elektronicznych oraz układów analogowych i cyfrowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych, projektowania i serwisu urządzeń audiowizualnych, itp. Więcej o przedmiotach zawodowych.. Kierunek bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika. Zobacz praktyki zawodowe klas elektronicznych w Hiszpanii.

Desant młodych elektroników na zasilacz impulsowy
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

# technik mechatronik (specjalności: programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie lub programowanie sterowników i modułów logicznych PLC).
Nowoczesny zawód łączący informatykę, elektronikę, automatykę i mechanikę. Technik mechatronik posiada wiedzę na temat komputerowego projektowanie detali mechanicznych w programach CAD/CAM - Solid Edge i EdgeCAM oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC sterowanych numetycznie. Więcej o przedmiotach zawodowych.. Kierunek bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów wyższych na kierunkach mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka.

Obrabiarka CNC sterowana numerycznie - sprzęt o wartości 80 tys. zł otrzymany z funduszów Unii Europejskiej w programie Phare 2001
PROGRAMOWALNA OBRABIARKA CNC

# technik logistyk (bez specjalności).
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Logistyk to także specjalista od systemów informacyjnych
ZAJĘCIA W PRACOWNI INFORMATYKI

# technik mechanik (specjalności: obróbka skrawaniem z elementami programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie lub mechanika precyzyjna i automatyka lub obsługa i sterowanie układów pneumatycznych i hydraulicznych).
Po ukończeniu tego kierunku absolwent jest dobrze przygotowany do studiów na kierunkach automatyka i robotyka lub mechatronika. Więcej o przedmiotach zawodowych..

Pracownia automatyki i robotyki
PRACOWNIA AUTOMATYKI I ROBOTYKI

* Wybór specjalności dla danego zawodu następuje w klasie trzeciej lub czwartej.Nauka w technikum daje Ci możliwość dobrego przygotowania się do studiów wyższych, uzyskania tytułu technika określonej specjalności (ważne przy podejmowaniu pracy), zapoznania się z najnowszymi programami komputerowymi oraz nauki obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury.

W Zespole Szkół Nr 3 uczniowie wybierają do nauki dwa języki obce. Językami nauczanymi w szkole są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język francuski, język hiszpański. Nauka języków odbywa się w grupach w zależności od zaawansowania.

Zespół Szkół Nr 3 posiada bogato wyposażone pracownie do ćwiczeń laboratoryjnych:
- 4 pracownie komputerowe - zobacz..
- pracownia systemów mikroprocesorowych - zobacz..
- pracownia urządzeń elektronicznych - zobacz..
- pracownia elektroniki ogólnej - zobacz..
- pracownia automatyki i robotyki - zobacz..
- pracownia metrologii warsztatowej - zobacz..
- pracownia energoelektroniki - zobacz..
- inne.


Pracownie te wyposażone są w nowoczesne urządzenia i przyrządy powszechnie stosowane w przemyśle: oscyloskopy, generatory, multimetry, mikroskopy, zasilacze, sterowniki, przyrządy i urządzenia pomiarowe i inne. Jako jedyna szkoła średnia w Ostrowcu Św. posiadamy sieć komputerową firmy Novell, którą udostępniamy naszym uczniom. Większość zajęć z przedmiotów informatycznych jest prowadzona z wykorzystaniem sieci komputerowej. Każdy uczeń naszej szkoły posiada własne konto na serwerze, do którego tylko on ma dostęp, gdyż tylko on zna swoje hasło.

Uczniowie oprócz programowych zajęć laboratoryjnych mają samodzielnie kontynuować i sprawdzać swoje układy elektroniczne, konstrukcje i projekty. Szkoła posiada odpowiednie oprogramowanie do komputerów umożliwiające symulacje oraz projektowanie układów elektronicznych, konstrukcji mechanicznych, sterowania procesami produkcyjnymi itp.

Nauka programowania w asemblerze
NAUKA PROGRAMOWANIA W ASEMBLERZE

Uczniowie technikum są autorami wielu ciekawych projektów, które zdobywają wyróżnienia nie tylko w województwie ale i w kraju. Dla uczniów zdolnych i mających ambicję szkoła stwarza możliwości do osiągania sukcesów w różnych olimpiadach, turniejach i konkursach. Dominują tu:
# Olimpiada Wiedzy Technicznej,
# Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
# Olimpiada Fizyczna,
# Turniej Wiedzy o Wynalazczości,
# Turniej Młodych Mistrzów Techniki,
# Olimpiada Ekonomiczna,
# Olimpiada Matematyczna.
Nasi uczniowie zdobywają w tych konkursach sukcesy na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym (1998 r. - Marcin Szlufik - srebrny medal na Olimpiadzie Fizycznej w Toronto-Kanada). Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Politechniką Świętokrzyską, AGH w Krakowie, UMCS w Lublinie, Akademią Świętokrzyską oraz innymi. Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez firmy: MPL Technology (Mitsubishi) (programowanie serwonapędów), Schneider Electric (programowanie sterowników), Moeller (programowanie paneli graficznych), CKP Starachowice (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie). Ponadto można zdobyć certyfikaty potwierdzające dodatkowe umiejętności z zakresu systemu operacyjnego Novell NetWare i SBS Windows 2000 Server, przetwarzania grafiki oraz komputerowego składu tekstu.

Szkolny sklepik tętni życiem podczas przerw
SKLEPIK SZKOLNY

Szkoła posiada doskonałe warunki do rozwijania umiejętności sportowych - 3 sale gimnastyczne, (dwie do gier zespołowych i jedna do zajęć gimnastycznych) oraz siłownię wyposażoną w zestaw przyrządów do ćwiczeń. Uczniowie pasjonujący się koszykówką mogą rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Dla uczniów naszej szkoły dostępna jest bezpłatna kafejka internetowa "Wirtualna szkoła". W ramach kółka informatycznego można poznać tajniki programowania oraz możliwości systemu operacyjnego Linux. W przerwach międzylekcyjnych dostępny jest sklepik szkolny.

 
^ Do góry ^