Dzisiaj jest .
 
» Ogólnopolski Konkurs SEP


 


Ogólnopolski Konkurs SEP
Na Najlepszy Program Komputerowy


 • 2004/2005

 • - na szczeblu wojewódzkim w kategorii pomoc dydaktyczna zostały wyróżnione prace: "Elektroniczny podręcznik do przedmiotu Urządzenia elektroniczne" - autor Marcin Mazur (I miejsce - praca skierowana do eleminacji centralnych), "Elektroniczny podręcznik do przedmiotu Układy analogowe", autor Łukasz Gabryś (II miejsce) oraz "Zestaw prezentacji multimedialnych nt. budowy komputera i urządzeń peryferyjnych", autorzy Michał Kałuża i Piotr Machula (również II miejsce). Promotorem prac był mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Elektroniczny podręcznik zaprojektowany przez Marcina Mazura
  ELEKTRONICZNY PODRĘCZNIK W HTML'u


 • 2003/2004

 • - na szczeblu wojewódzkim w kategorii pomoc dydaktyczna I miejsce zajęła praca "Emulator dydaktycznego systemu komputerowego DSM-51" - program napisany przez Pawła Rokosznego, Pawła Hebę i Konrada Wyżykowskiego pod kierunkiem mgr inż. Dariusza Granata, a II miejsce przypadło pracy "Multimedialny przewodnik po Zespole Szkół Nr 3" (autorzy: Sebastian Religa, Przemysław Sierant) wykonanej pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Kalety.

  Multimedialny przewodnik po ZS 3
  MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZS3


 • 2001/2002

 • - wyróżnienie zdobył program napisany w Delphi przez Jakuba Grada (kl. 4Sk) pt. "Zamykacz". Praca jest samodzielnie napisanym programem działającym w środowisku Windows umożliwiającym zamykanie określonych programów oraz systemu operacyjnego w wyznaczonym czasie.
  - wyróżnienie uzyskała "Gazetka internetowa Zespołu Szkół Hutniczych", zaprojektowana w języku HTML z elementami technologii Flash. Autorzy strony to: Sebastian Religa, Przemysław Sierant, Bartosz Stania. Promotorem obu prac był mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Wyróżniona gazetka internetowa ZSH
  GAZETKA INTERNETOWA THML


 • 2000/2001

 • - I miejsce w edycji wojewódzkiej w kategorii programów użytkowych uzyskała praca "Osiągnięcia informatyczne szkoły". Praca wykonana jest w formie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint 2000 omawiającej dotychczasowe osiągnięcia Zespołu Szkół Hutniczych na polu informatycznym oraz prezentującej możliwości wykorzystania internetu w szkołach. Praca może stanowić cenny przewodnik dla nauczycieli i uczniów innych szkół jak można zbudować i rozbudować szkolny węzeł internetowy oraz jak wykorzystać internet na zajęciach dydaktycznych. Wymieniona praca została uznana przez Komisję Konkursową Oddziału Kieleckiego SEP za najlepszą w kategorii programów użytkowych i zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. Autorem pracy jest Mariusz Kucharczyk z klasy 5 technikum profil systemy komputerowe. Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Projekt nt. możliwości wykorzystania internetu w szkołach
  INTERNETOWY WĘZEŁ SZKOLNY


  - II miejsce w edycji wojewódzkiej wojewódzkiej zdobyła praca "Telewizja satelitarna". Praca jest programem komputerowym przedstawiającym sposób instalacji i montażu zestawu telewizji satelitarnej i może być wykorzystywana do celów dydaktycznych. Autorzy: Tomasz Kwatera, Marcin Rysiak i Paweł Orzechowski. Promotor: mgr inż. Radosław Moskal.
  - II miejsce w edycji wojewódzkiej w kategorii programów edukacyjnych uzyskała praca "Drukarki laserowe". Praca wykonana została w formie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint 97 omawiającej budowę i zasadę działania drukarek laserowych, techniki laserowego druku kolorowego, parametry wybranych drukarek laserowych oraz porównującej drukarki laserowe ze starszymi drukarkami (atramentowymi i igłowymi). Praca może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów klas elektronicznych. Autorem pracy jest Tomasz Kwatera z klasy VSk. Opiekun pracy: mgr inż. Zbigniew Kaleta.

  Projekt nt. drukarek laserowych
  DRUKARKI LASEROWE - ZASADA DZIAŁANIA


 • 1999/2000

 • - wyróżnienie uzyskała praca "Emulator procesora Z80". Praca jest programem napisanym przez ucznia od podstaw w Delphi emulującym działanie mikroprocesora Z80 i umożliwiającym testowanie programów napisanych w asemblerze tego procesora (analiza programów użytkownika rozkaz po rozkazie (praca krokowa), wizualizuje stan rejestrów wewnętrznych mikroprocesora. Emulator pracuje w trybie graficznym!. Autorem programu jest Grzegorz Górczyński. Promotor: mgr inż. Dariusz Granat.

  -Został również wyróżniony uczeń Grzegorz Tofil.

 • 1998/1999

 • - I miejsce w województwie zajął program napisany w języku Turbo Pascal pt. "Prezentacja multimedialna szkoły" (autorzy: Anatol Ogórek i Tomasz Lichota, promotor: mgr inż. Zbigniew Kaleta). Praca została skierowana do rozgrywek na szczeblu centralnym.

  Multimedialny przewodnik po szkole napisany w języku Turbo Pascal
  MUTLIMEDIALNY PRZEWODNIK W PASCAL'u


   
  ^ Do góry ^