Dzisiaj jest .
 
» Pracownie informatyczne


 Pracownie informatyczne ZS3

Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy aż 4 pracownie informatyczne pracujące w sieci lokalnej LAN ze stałym dostępem do internetu. Sieć jest zarządzana przez 2 serwery: Novell NetWare 6.0 i SBS Windows 2003 Server. Ponadto w szkole można korzystać z 18 sal do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, 10 pracowni specjalistycznych, biblioteki i czytelni, sali gimnastycznej, sali teatralnej, kawiarenki szkolnej oraz siłowni.
Wszystkie pracownie techniczne szkoły posiadają dostęp do internetu (2 łącza stałe neostrada - szybkość 6 Mbit/sek. i 2 Mbit/sek.).


Pracownia informatyki s.401 - opiekun mgr inż. Zbigniew Kaleta.

Pracownia informatyki - sala 401
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 401

Na stanie pracowni znajduje się 18 komputerów Celeron 1,7MHz pracujących w systemach Windows XP, Linux Red Hat 9 oraz Linux Ubuntu/Kubuntu 6, nowoczesny serwer sieciowy Novell SBS 6.0 (płyta dwuprocesorowa INTEL, magistrala PCI 64-ro bitowa 66 MHz, dyski twarde SCSI Barracuda) oraz sprzęt multimedialny - laptop i videoprojektor. Dostęp do internetu  realizowany jest za pośrednictwem łącza stałego Neostrada. Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia w tej pracowni posiadają własne konta na serwerze. W pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów: specjalizacja - systemy i sieci komputerowe oraz technologie internetowe i programowanie, systemy operacyjne i sieci komputerowe, przetwarzanie informacji. W pracowni prowadzona jest kafejka internetowa oraz kółko informatyczne. Podczas zajęć można zdobyć umiejętności z zakresu:

 • budowy i diagnostyki komputera PC i urządzeń peryferyjnych,
 • technologii i usług internetowych,
 • programowania w językach Turbo Pascal, Delphi,
 • instalacji i konfiguracji serwerów sieciowych Novell NetWare i Microsoft SBS 2000 Server,
 • administrowania i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi,
 • projektowania stron www w językach HTML i JavaScript,
 • projektowania serwisów www w języku PHP z obsługą MySQL,
 • instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych Linux,
 • projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem języka skryptowego SQL,
 • zapoznać się z aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Linux,
 • komputerowego składu i przetwarzania tekstu,
 • obróbki grafiki wektorowej i bitmapowej (Corel , GIMP),
 • obróbki dźwięku i obrazu statycznego i dynamicznego,
 • poznać możliwości pakietu biurowego MS Office XP.

Pracownia informatyki s.402 - opiekun mgr inż. Dariusz Granat / mgr Janusz Zieliński.

Pracownia informatyki - sala 402
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 402

Pracownia wyposażona jest w 15 komputerów klasy Pentium III oraz serwer sieciowy SBS Windows 2000 Server. W pracowni odbywają zajęcia uczniowie klas o profilu technik informatyk, zarządzanie informacją oraz systemy i sieci komputerowe. Pracownia posiada dostęp do internetu za pośrednictwem łącza stałego Neostrada. W pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów: układy mikroprocesorowe, pracownia programowania mikroprocesorów, specjalizacja - systemy i sieci komputerowe, upowszechnianie informacji i inne. Podczas zajęć można zdobyć umiejętności z zakresu:

 • techniki mikroprocesorowej i cyfrowej,
 • eksploatacji i diagnostyki komputerów oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, modemy itp.),
 • programowania mikroprocesorów w asemblerze (na przykładzie mikrokontrolera Intel 8051),
 • projektowania sieci komputerowych LAN,
 • budowy i zasady działania urządzeń sieciowych (router, switch, hub, itp.),
 • instalacji, konfiguracji i administrowania sieciami komputerowymi (na przykładzie Novell NetWare i SBS Windows 2000 Server),
 • programowania w językach Turbo Pascal, Delphi,
 • projektowania stron www w językach HTML i PHP z obsługą baz danych MySQL,
 • programowania baz danych w języku SQL,
 • obsługi aplikacji z pakietu MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint.

Pracownia informatyki s.403- opiekun mgr inż. Witold Rogowski

Pracownia informatyki - sala 403
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 403

Na stanie pracowni znajduje się 15 stacji roboczych AMD Sempron 3000 oraz serwer LAN oparty na SBS Windows 2003 (CPU Intel Xeon). Ponadto pracownia wyposażona jest w komputer przenośny laptop, videoprojektor NEC, skaner HP, drukarkę laserową Samsung i 2 przełączniki switch 10/100. Więcej.. Dostęp do internetu realizowany jest za pośrednictwem łącza stałego Neostrada. Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia w tej pracowni posiadają własne konta na serwerze. W pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów: technologia informacyjna, elementy informatyki, urządzenia techniki komputerowej, wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji, upowszechnianie informacji. Podczas zajęć można zdobyć umiejętności z zakresu:

 • budowy i obsługi komputera klasy PC,
 • projektowania stron www w języku HTML, Java Script i PHP (z obsługą MySQL),
 • komputerowego składu tekstu (Adobe InDesign),
 • obsługi pakietu biurowego Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook),
 • posługiwania się programami do archiwizacji danych (Nero),
 • wykorzystania technologii i usług internetowych,
 • zarządzania bazami danych w języku SQL.


Pracownia informatyki s.215 - opiekun mgr Jacek Grygiel.

Pracownia informatyki - sala 215
PRACOWNIA INFORMATYKI - SALA 215

Pracownia wyposażona jest w 14 komputerów klasy AMD Duron. Na pracowni odbywają się zajęcia z elementów informatyki, komputeryzacji i z zakresu obsługi programów do sterowania obrabiarek numerycznych. Pracownia posiada dostęp do Internetu (łącze sztywne neostrada). Podczas zajęć można poznać:

 • budowę i zasadę działania komputera,
 • zdobyć umiejętności programowania w języku Turbo Pascal,
 • poznać możliwości pakietu biurowego MS Office,
 • zdobyć umiejętności programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • poznać możliwości edytorów graficznych Paint i Neopaint.


 
^ Do góry ^