Dzisiaj jest .
 
» Inne pracownie


 Inne pracownie szkoły

Oprócz bogato wyposażonych pracowni informatycznych i elektronicznych szkoła posiada inne pracownie specjalistyczne jak: pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia metrologii warsztatowej, pracownia przedsiębiorczości (sala wykładowa i sala ćwiczeniowa).

Pracownia przedsiębiorczości - opiekun mgr Alicja Żuchowska.

Pracownia przedsiębiorczości
PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pracownia dostosowana jest do prowadzenia warsztatów z komunikacji interpersonalnej. Na wyposażeniu pracowni znajdują się: stanowisko komputerowe, ksero, sprzęt audiowizualny, urządzenie wielofunkcyjne HP, rzutnik pisma, filmoteka edukacyjna, komputerowe programy edukacyjne, ekonomiczny słownik multimedialny, pakiet programów finansowo- księgowych (" Symfonia", "Krezus", "Telemarketing"). W ramach pracowni odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości, których tematyka dotyczy m. in.:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • elementów mikro- i makroekonomii,
 • zasad legalizacji i funkcjonowania firmy,
 • sposobów poruszania się po rynku pracy,
 • elementów rachunkowości,
 • wprowadzenia do działalności gospodarczej.

Podczas zajęć na pracowni przedsiębiorczości można poznać:

 • zasady komunikacji interpersonalnej (porozumiewanie się, przekaz informacji- werbalny, niewerbalny, zasady pracy w grupie, zachowania asertywne, radzenie sobie ze stresem, itp.),
 • zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • sposoby poszukiwania pomysłu na firmę, jej legalizację i prowadzenie,
 • zasady wypełniania i prowadzenia dokumentacji ekonomicznej (np. podatkowej),
 • zasady posługiwania się komputerem w działalności gospodarczej,
 • sposoby tworzenia dokumentacji pracowniczej (list motywacyjny, C.V.),
 • sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej- ćwiczenia z kamerą.

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Najmłodsza pracownia szkoły, która powstała w 2004r. w wyniku opracowania projektu "Technik mechatronik - zawód przyszłości". Pracownia powstała na potrzeby kształcenia młodzieży w nowoczesnym zawodzie technik mechatronik, łączącym zagadnienia z mechaniki, informatyki, elektroniki i automatyki. W pracowni znajduje się nowoczesna sterowana numerycznie tokarka PC Turn 55 z zestawem narzędzi i oprogramowaniem o wartości blisko 78 tys. zł. Obrabiarka ta to nagroda w konkursie "Plan Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej" zrealizowanym w Projekcie Phare 2001 opracowanym przez zespół nauczycieli w składzie: Wacław Kołodziejczak (przewodniczący), Alicja Żuchowska, Renata Kowalska, Marcin Farys, Mariusz Gołąbek, Radosław Moskal, Piotr Leśniewski, Stanisław Kolasa i Krzysztof Pierzchała. Obrabiarkę dostarczyła firma FESTO posiadająca w swej ofercie obrabiarki CNC i systemy dydaktyczno-produkcyjne austriackiej firmy EMCO. Pozyskany z funduszów Unii Europejskiej sprzęt będzie wykorzystywany do kształcenia uczniów w klasach technik-mechatronik. Nowa sterowana komputerowo obrabiarka jest zaczątkiem tworzenia w ZS nr 3 nowoczesnej pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC. Urządzenia te wchodzą obecnie do przemysłu na szeroką skalę i będzie wzrastać zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.

Obrabiarka CNC sterowana numerycznie - sprzęt o wartości 80 tys. zł otrzymany z funduszów Unii Europejskiej w programie Phare 2001
STEROWANA NUMERYCZNIE OBRABIARKA CNC

Pracownia pomiarów warsztatowych i badań własności mechanicznych metali

Na wyposażeniu pracowni znajduje się m. in.: maszyna wytrzymałościowa EDZ-20, twardościomierze Briuella, Rockwela i Vickersa, młot udarowy typu ISO-Charpy; skrawarka do drutu, przeginarka do blach i bednarek, zestaw pomiarowy do wyznaczania naprężeń w zbiornikach i belkach, długościomierze: pionowy, poziomy typu Abbego, pomiarowe głowice optyczne do pomiarów kąta, mikroskopy warsztatowe, profilometry i profilografy, mikroskopy metalograficzne, mikroskopy do wyznaczania wyróżnień chropowatości.

Pracownia metrologii warsztatowej
PRACOWNIA METROLOGII WARSZTATOWEJ

Na pracowni odbywają się zajęcia laboratoryjne z pomiarów gwintów, kół zębatych, wałów korbowych i wałów rozrządu silników spalinowych, pomiary wyróżników chropowatości Ro, Rz, Rconst. i falistości powierzchni, pomiary pochyleń i zbieżności stożków i klinów, pomiary własności mechanicznych metali i żeliw, badanie metalograficzne struktur stali i żeliw.

Na pracowni zdobywa się umiejętności z zakresu konstrukcji i obsługi urządzeń do pomiarów warsztatowych, badań własności mechanicznych stali i badań metalograficznych, myślenia technicznego, budowania zestawów pomiarowych, konstruowania własnych rozwiązań technicznych. 
^ Do góry ^