Dzisiaj jest .
 
» I Sesja Popularnonaukowa 2004


 I Sesja Popularnonaukowa
"Technologie informatyczne we współczesnym świecie"

Honorowy Patronat - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Patronat medialny - "Gazeta Ostrowiecka", Lokalna Telewizja Kablowa "Krzemionki"

Sponsorzy:


 • firma komputerowa CpKomputery, ul. Siennieńska 1, ul. Jana Pawła II 81e., Ostrowiec Św. - główny sponsor nagród na sesji:
  I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 1000zł - aparat cyfrowy Canon lub bon rzeczowy,
  II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 750zł - drukarka laserowa Minolta lub bon rzeczowy,
  III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 500zł - zestaw głośników lub bon rzeczowy,
  Bony rzeczowe można zrealizować do 9 kwietnia 2004r. w sieci sklepów CPKomputery: Ostrowiec Św. ul. Rynek 15, Zwoleń, ul. Jagiełły 10 p.6 lub Lipsko ul. 1 Maja 17.
 • Wydawnictwo Szkolne PWN - sponsor nagród książkowych: encyklopedie multimedialne i książkowe PWN oraz dofinansowanie zakupu podręczników do TI (bony).
 • Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego - wsparcie sesji kwotą 500zł.

Fundatorzy pucharów:

 • puchar za I miejsce - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - p. Franciszek Wołodźko
 • puchar za II miejsce - Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Ryszard Kasperek
 • puchar za III miejsce - Starosta Powiatu Ostrowieckiego - p. Waldemar Paluch

Nagrody rzeczowe oraz puchary dla laureatów sesji
NAGRODY RZECZOWE ORAZ PUCHARY

Relacja z Sesji Popularnonaukowej

"Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości" - tymi słowami dyrektor Czesław Golis rozpoczął w dniu 24 marca 2004r. Sesję Popularnonaukową "Technologie informatyczne we współczesnym świecie", nad którą honorowy patronat objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan mgr Franciszek Wołodźko, a organizatorami której byli mgr inż. Dariusz Granat i mgr inż. Zbigniew Kaleta - nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. W tym dniu o godz. 11.00 w auli dawnego Technikum Hutniczo-Mechanicznego stawiło się 10 drużyn ze szkól ponadgimnazjalnych z całego województwa świętokrzyskiego: z Końskich, Sandomierza, Ostrowca Św. oraz odległego Jędrzejowa. Oprócz młodzieży oraz opiekunów, udekorowana odświętnie aula szkolna, gościła w tym dniu p. mgr Andrzeja Sztokfisza - przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, kierownika Departamentu Biura Zarządu Informatyki i Informacji, p. mgr Teresę Piwnik - wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego oraz p. mgr Antoniego Maciejkę - zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych gości głos zabrał wicedyrektor ZS Nr 3 mgr inż. Wacław Kołodziejczak, prowadzący sesję, który przedstawił harmonogram uroczystości oraz zasady prezentacji i punktacji prac. Drużyny prezentowały przed komisją konkursową swoje projekty, programy i prezentacje dotyczące najnowszych technologii informatycznych: projektowania stron www, komputerowego przetwarzania grafiki i dźwięku, archiwizacji danych, języków programowania czy sieci komputerowych. Do dyspozycji uczestników organizatorzy udostępnili 2 projektory multimedialne i laptopy.

Komisja konkursowa sesji
KOMISJA KONKURSOWA SESJI

Prace uczniów oraz sposób ich prezentacji oceniła komisja w składzie (od lewej) - przewodniczący mgr inż. Piotr Leśniewski (wicedyrektor ZS Nr 3), mgr inż. Marcin Farys (ZS Nr 3), p. Włodzimierz Religa - główny sponsor nagród o łącznej wartości przekraczającej 2000 zł, właściciel firmy CPKomputery, mgr Artur Śliz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie) oraz mgr inż. Grażyna Przyborowska-Szlufik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich). Prezentacje finałowych prac odbywały się przed publicznością złożoną z zaproszonych gości z całego województwa oraz uczniów ZS Nr 3 dopingujących uczestników. Zadawali oni pytania autorom prac, często dość szczegółowe i dociekliwe, wymagające znacznej wiedzy na prezentowany temat. Pozwoliło to komisji w pełni poznać wiedzę i znajomość praktyczną omawianych zagadnień. W przerwie organizatorzy zaprosili uczestników oraz zaproszonych gości na obiad do szkolnej kawiarenki. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Banku Spółdzielczego w Ostrowcu. Około godziny 16-tej komisja ogłosiła wyniki sesji.

Puchar Marszałka wręcza p. A. Sztokfisz
PUCHAR MARSZAŁKA WRĘCZA P. A. SZTOKFISZ

I miejsce, puchar ufundowany przez Marszałka Województwa oraz główną nagrodę sponsora - aparat cyfrowy firmy Canon o wartości 1000 zł zdobyli Paweł Heba i Konrad Wyżykowski za pracę "Emulator procesora Intel 8051" (opiekun mgr inż. Dariusz Granat - ZS Nr 3). Praca jest programem komputerowym działającym w dowolnym środowisku Windows, symulującym działanie mikroprocesora Intel 8051. Program, napisany w asemblerze, może stanowić cenną pomoc dla ucznia i nauczyciela na zajęciach z zakresu programowania mikroprocesorów w klasach informatyczno-elektronicznych.

Zdobywca II miejsca wraz z opiekunem
ZDOBYWCA II MIEJSCA WRAZ Z OPIEKUNEM

II miejsce, puchar ufundowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty p. mgr Ryszarda Kasperka oraz nagrodę sponsora - bon rzeczowy o wartości 750 zł do realizacji w sklepie CPKomputery, ul. Rynek 15, zdobył Sebastian Religa (ZS Nr 3) za pracę "Tworzenie grafiki i animacji w programie 3D Studio Max 4 i Photoshop" (opiekun mgr inż. Zbigniew Kaleta). Uczeń zaprezentował zasady przetwarzania grafiki trójwymiarowej i projektowania animacji z wykorzystaniem najnowszych programów graficznych - praca ta znajdzie zastosowanie w nauczaniu przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Nr 3 w klasach o profilu "zarządzanie informacją".

Puchar Starosty wręcza p. T. Piwnik - wicestarosta ostrowiecki
PUCHAR STAROSTY WRĘCZA p. T. PIWNIK

Laureatów III miejsca - Tomasza Pławiaka i Michała Kałużę (ZS Nr 3), nagrodzono pucharem Starosty Powiatu Ostrowieckiego p. mgr Waldemara Palucha oraz bonem rzeczowym sklepu CPKomputery o wartości 500 zł. Uczniowie przedstawili pracę wykonaną pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Kalety, zatytułowaną "VMware - wirtualne komputery" prezentującą możliwości emulacji dowolnego systemu operacyjnego Linux w środowisku Windows 9x/2000/XP i odwrotnie. Prezentowany program może być wykorzystywany do realizacji ćwiczeń z zakresu "systemów i sieci komputerowych".

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali honorowe dyplomy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto wszyscy opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne od Marszałka Województwa oraz nagrody książkowe - encyklopedie multimedialne PWN ufundowane przez sponsora nagród książkowych Wydawnictwo Szkolne PWN. Nie zabrakło również nagród książkowych dla pozostałych uczestników sesji ufundowanych przez Kuratorium Oświaty i Wydawnictwo PWN. Na szkoły nagrodzone w sesji czekają jeszcze prywatne nagrody p. Michała Baziuka, reprezentanta handlowego PWN w postaci bonów uprawniających do zniżkowego zakupu podręczników do przedmiotów informatycznych.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów, opiekuna i dyrektora szkoły
PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE LAUREATÓW I SESJI


Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy Z. Kaleta i D. Granat składają serdeczne podziękowania fundatorom pucharów i dyplomów - p. Marszałkowi F. Wołodźko, p. Kuratorowi R. Kasperkowi i p. Staroście W. Paluchowi, sponsorom - p. W. Relidze z firmy komputerowej CPKomputery, p. M. Baziukowi z wydawnictwa PWN, dyrekcji Banku Spółdzielczego w Ostrowcu oraz patronom medialnym - "Gazecie Ostrowieckiej" i Lokalnej Telewizji Kablowej "Krzemionki".

Lista prac dopuszczonych do finału sesji

"Technologie informatyczne we współczesnym świecie"

Komisja konkursowa dokonała weryfikacji nadesłanych prac i najlepsze 10 drużyn dopuściła do udziału w sesji, powiadamiając finalistów drogą elektroniczną. Prosimy o przybycie drużyn wraz z opiekunami o godz. 10.30. Zapraszamy również autorów prac, które nie zakwalifikowały się do finału sesji.

Kolorem niebieskim oznaczono prace dopuszczone do finału sesji.

Lp. TYTUŁ PRACY AUTORZY I OPIEKUN PRACY NAZWA SZKOŁY MIEJSCOWOŚĆ
1. Projektowanie stron WWW w różnych językach Piotr Nawrot

mgr Wioletta Bugajska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego Jędrzejów
2. Sieci radiowe Tabor Karol
Robert Pieczaba

mgr Artur Śliz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego Jędrzejów
3. Tworzenie serwisów WWW i publikowanie ich w sieci Piotr Jeżewski
Bartłomiej Dąbrowski

mgr Artur Śliz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego Jędrzejów
4. Komputerowy montaż filmów video Piotr Olszewski
Bartłomiej Radziejewski

mgr Grzegorz Bełz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. St. Konarskiego Jędrzejów
5. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji oraz ich prezentowanie Katarzyna Kos
Beata Kwiecień

mgr inż. Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
6. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem TI Beata Czech
Agata Dziubińska

mgr inż. Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
7. Wykorzystanie TI w biznesie, nauce, obiektach zaplecza technicznego Magdalena Kaniowska
Izabela Wojciechowska

mgr inż Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
8. Zastosowanie TI w biznesie i nauce Sylwia Strużyk
Ola Sapieja

mgr inż Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
9. Wybrane zagadnienia z elektroenergetyki
 
Kowalewski Przemysław
Piotr Stanisławek

mgr inż. Dariusz Stolarczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 1 Końskie
10. Zbieranie, przetwarzanie, selekcjonowanie i publikowanie informacji Magdalena Grzebieniarz
Aneta Mucha

mgr inż. Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
11. Nowatorskie zastosowanie technologii informatycznej Mateusz Sikora
Sebastian Lachowski-Souksengphet

mgr inż. Grażyna Przyborowska-Szlufik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   Nr 3 Końskie
12. Komputerowa kompresja dźwięków Bartosz Krawętkowski

mgr inż. Dariusz Granat
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
13. Tworzenie grafiki i animacji w programie 3d  Studio MAX 4 i Photoshop Sebastian Religa

mgr inż. Zbigniew Kaleta
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
14. Elektroniczne sterowanie wtryskiem Mariusz Kowalczyk

mgr inż. Dariusz Granat
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
15. Sieci neuronowe Arkadiusz Śledź

mgr inż. Dariusz Granat
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
16. VMWare-wirtualne komputery Tomasz Pławiak
Michał Kałuża

mgr inż. Zbigniew Kaleta
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski>
17. Emulator procesora Intel 8051 Paweł Heba
Konrad Wyżykowski

mgr inż. Dariusz Granat
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
18. Gromadzenie i archiwizacja danych Grzegorz Giermasiński
Kamil Starzomski

mgr inż. Piotr Pobiega
II LO im.Joachima Chreptowicza Ostrowiec Świętokrzyski
19. Chłodzenie podzespołów komputerowych Rafał Kot

mgr inż. Zbigniew Kaleta
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
20. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem systemów komputerowych Karol Szczygieł

mgr inż. Dariusz Granat
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
21. Gromadzenie i archiwizacja danych Przemysław Mirowski

mgr inż. Piotr Pobiega
II LO im.Joachima Chreptowicza Ostrowiec Świętokrzyski
22. Historia komputerów Jarosław Kubak
Grzegorz Fulara

mgr inż.Marcin Farys
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
23. Tworzenie animacji w technologii FLASH Przemysław Sierant

mgr inż. Zbigniew Kaleta
Zespół Szkół Nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski
24. Wykorzystanie technologii informacyjnej Rafał Grudniewski

mgr inż. Teresa Sałkowska
Zespół Szkół Nr 4 Ostrowiec Świętokrzyski
25. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy, biznesie, nauce i obiektach zaplecza technicznego Michał Sala

mgr inż. Teresa Sałkowska
Zespół Szkół Nr 4 Ostrowiec Świętokrzyski
26. Tworzenie stron WWW Krzysztof Koza
Anna Kowalczyk

dr Piotr Sławiński
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego Sandomierz

Organizatorzy sesji: mgr inż. Dariusz Granat i mgr inż. Zbigniew Kaleta
 
^ Do góry ^