Dzisiaj jest .
 
» IV Sesja Popularnonaukowa 2007


 IV Sesja Popularnonaukowa
"Technologie informatyczne we współczesnym świecie"

Pamiątkowe puchary dla laureatów
PAMIĄTKOWE PUCHARY DLA LAUREATÓW III SESJI


Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum, liceum oraz technikum do udziału w IV Sesji Popularnonaukowej "Technologie informatyczne we współczesnym świecie". Sesja odbędzie się w siedzibie organizatora w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 2 w dniu 12 kwietnia 2007r. (czwartek) o godz. 10.00. Udział w sesji polega na opracowaniu referatu teoretycznego oraz wykonaniu części praktycznej pracy lub projektu (w dowolnej formie) oraz zaprezentowaniu się przed komisją konkursową. Dla laureatów przewidziano nagrody. Szczegóły zawiera regulamin sesji..

Laureaci I miejsca - Sesja 2006
LAUREACI I MIEJSCA - SESJA 2006

Do dnia 15 marca 2007r. (czwartek) należy przesłać do organizatorów imienne zgłoszenia zespołów wraz z nazwiskiem opiekuna, tematem pracy, wymaganiami technicznymi (system operacyjny, niezbędne oprogramowanie, środki audiowizualne, itp.) oraz pełną nazwą, adresem, skrzynką pocztową i numerem telefonu szkoły. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną: info@zs3ostrowiec.neostrada.pl

Do dnia 22 marca 2007r. (czwartek) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatorów (Zespół Szkół Nr 3, ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem "Sesja Popularnonaukowa") opracowanie teoretyczne wybranego zagadnienia wraz z formularzem zgłoszeniowym do sesji (z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora - wzór tutaj..) oraz częścią praktyczną (płyta CD-R/RW z okładką - wzór tutaj..), która zostanie wykorzystana przez autorów podczas prezentacji zagadnienia na sesji.

Laureat II miejsca - Sesja 2006
LAUREAT II MIEJSCA - SESJA 2006


Zapytania prosimy kierować na adres: info@zs3ostrowiec.neostrada.pl
 
^ Do góry ^